«Beste praksis» -rekruttering i omdømmeperspektiv

Employer Branding har etablert seg som et sentralt begrep – også i det norske HR- miljøets vokabular. Det handler om å kommunisere tydelig og konsistent de attraktive kvalitetene ved en organisasjon – slik at de rette jobbsøkerne blir tiltrukket når ledige stillinger lyses ut.

Employer Branding er markedsføring. Mange steder har det åpnet opp for et nytt og spennende samarbeid mellom HR og Marketing. Målgruppen er fremtidige arbeidssøkere. Etter hvert som spesialiseringen i arbeidslivet øker er kampen om å tiltrekke seg de best egnede kandidatene også hardnet til. De attraktive arbeidsgiverne vinner ofte kampen om de «beste hodene».

Blant mange utfordringer i arbeidet med Employer Branding er konsistens. At det som «loves» i markedsføringen faktisk viser seg å holde vann når den nyansatte møter hverdagens virkelighet hos sin nye arbeidsgiver.

Det første møtet med denne «virkeligheten» inntreffer i forbindelse med gjennomføringen av rekrutteringsprosessen. Når kandidaten opplever en profesjonelt gjennomført rekrutteringsprosess understøtter dette det positive inntrykket organisasjonen har investert i å bygge gjennom sin Employer Branding. I motsatt fall kan den første snikende tvilen melde seg; snakker denne organisasjonen sant når den forteller om sine kvaliteter? I verste fall kan denne tvilen resultere i at den beste kandidaten trekker seg..

Hvorvidt rekrutteringsprosessen gjennomføre etter «Beste Praksis» – standard er derfor den første viktige omdømmetesten. Her forsterkes – eller reduseres effekten av innsatsen som er lagt ned i Employer Branding.

Det er en lang rekke kritiske kvalitetsmomenter i rekrutteringsprosessen som påvirker kandidatens opplevelse – og dermed organisasjonens omdømme. Noen eksempler:

  • Invitasjonen til prosessen. Klargjøring av fremdrift (innhold og tidsramme)
  • Tilbakemeldinger underveis – og etter at prosessen er avsluttet
  • Bruk av testverktøy – hvilke benyttes og hvordan begrunnes valget av disse
  • Informasjon til kandidaten – både om forventninger og kandidatens rettigheter
  • Den rekrutteringsansvarliges profesjonalitet – empati og kommunikasjon

Mange benytter eksternt byrå til å bistå med rekrutteringsarbeidet. I disse tilfellene representerer byrået sin oppdragsgiver overfor kandidaten – og oppdragsgiver blir bedømt ut fra byråets kvalitet. Derfor er også riktig valg av ekstern rekrutteringspartner svært viktig med tanke på ivaretakelse av omdømmet.

Følg oss i bloggen fremover. Vi skal ta for oss steg for steg i rekrutteringsprosessen og gi enkle og konkrete råd om kvalitetssikring slik at omdømmet forsterkes – og slik at investeringene i Employer Branding kaster av seg!

 

Hentet fra Master And Value People

Recommended Posts