Uslåelig resultateffekt av beste praksis i rekrutteringsprosessen

Eiere og ledere arbeider konstant med å ta grep som skal forbedre virksomhetens inntjening og lønnsomhet. Hvis vi ser bort fra mulige positive effekter av oppkjøp eller radikal endring av virksomhetens strategi viser undersøkelser at best effekt på så vel topp- som bunnlinje gir førsteklasses kvalitet i gjennomføring av rekrutteringsprosessen.

The World Federation of People Management Association (WFPMA) intervjuet 4 288 ledere fra 102 nasjoner om deres rekrutteringspraksis og satte denne I sammenheng med verdiskapingen. Resultatene er slående – og forbløffende! Det viser seg at de 20% av virksomhetene som gjennomfører rekrutteringsprosessen med høyest kvalitet – i tråd med Beste Praksis – har erfart opp mot 3,5 ganger topplinjevekst og en dobling av bunnlinjen sammenlignet med andre virksomheter!

Så blir spørsmålet om denne realiteten speiles i den oppmerksomheten rekrutteringsarbeidet gis i de fleste organisasjoner? Sannsynligvis er det betydelige rom for forbedringer. Begynn med å ta rekrutteringsprosessen inn i styrerommet og som tema i ledermøter. Dokumenter egen rekrutteringsstrategi skriftlig. Bruk tid til evaluering av egen praksis. Søk etter potensielle forbedringer og utvikling av «Beste Praksis» i rekrutteringsarbeidet.

Det kan oppleves som et paradoks at rekruttering ikke alltid tas så alvorlig som potensialet tilsier. Mange lar nok rekruttering forbli en ren operativ aktivitet fordi de ikke har erkjent den mulige resultateffekten beskrevet ovenfor. Og til tross for at etablering av «Beste Praksis» i rekrutteringsarbeidet ikke er svært krevende.

I hvilken grad opplever du at rekrutteringsprosessen er skikkelig strategisk forankret i din organisasjon?

Følg oss i bloggen fremover. Vi skal steg for steg klargjøre hva vi anser som Beste Praksis (støttet av seriøse undersøkelser og forskning). La rekrutteringsarbeidet bli en viktig verdidriver også i din organisasjon.

 

Hentet fra Master And Value People

 

Recommended Posts